KIM JESTEŚMY

SPEKTAKLE

WARSZTATY

PROJEKTY

KONTAKT

Pomysł, projekt graficzny i wykonanie strony: AWo awo@opowiescizwalizki.pl 

Opowieści z Walizki, sztuka opowiadania, storytelling, narracje z muzyką na żywo, bajki, baśnie,  legendy,  tradycja ustna , słuchanie historii, dziedzictwo żydowskie, opowieści z walizki. Anna Woźniak, Joanna Sarnecka
z Walizki - opowiadanie i słuchanie historii, dziedzictwo żydowskie, opowieści z walizki, storytelling, sztuka opowieści, warsztaty, edukacja
Opowieści z Walizki, sztuka opowiadania, storytelling, narracje z muzyką na żywo, bajki, baśnie,  legendy,  tradycja ustna , słuchanie historii, dziedzictwo żydowskie, opowieści z walizki. Anna Woźniak, Joanna Sarnecka
Opowieści z Walizki, sztuka opowiadania, storytelling, narracje z muzyką na żywo, bajki, baśnie,  legendy,  tradycja ustna , słuchanie historii, dziedzictwo żydowskie, opowieści z walizki. Anna Woźniak, Joanna Sarnecka

AKTUALNOŚCI

WOLNOŚĆ – WARTOŚĆ – WARSZTATY FILOZOFICZNE
 

Proponujemy unikatowe warsztaty filozoficzne z wykorzystaniem sztuki opowieści i dramy. Dyskusje, ćwiczenia, praca z tekstami -  wszystko to zachęci młodzież do stawiania sobie pytań o wolność i odpowiedzialność. Materiałem źródłowym, z którego korzystam, jest seria książek „Bajki filozoficzne” Michaela Piquemal (Wyd. Muchomor).
 

Warsztaty dla młodzieży (starsze klasy szkoły podstawowej i gimnazjum)
 

Grupa warsztatowa = klasa

 

Czas trwania warsztatu: 2 godziny z przerwą   
                                             

Cele: wzmocnienie wśród młodzieży poczucia znaczenia wolności, jako wartości związanej ze szczęściem, samoświadomością, ale także budowaniem zdrowych relacji, szacunkiem dla siebie i innych. Zajęcia wzmocnią także rozumienie uwarunkowań wolności, jej ograniczeń związanych z życiem biologicznym i społecznym, zarazem wskazując na wolność wewnętrzną, jako na przestrzeń niezależną.
 

Metody: dyskusja, burza mózgów, scenki dramowe, praca z tekstem, praca plastyczna.
 

Ogólny scenariusz:
- zapoznanie się uczestników i zabawa twórcza – wspólna opowieść i refleksja jak to jest, kiedy nie wszystko ode mnie zależy?

- burza mózgów: czym jest wolność?

- problematyzujemy temat – szukamy uwarunkowań wolności

- praca z tekstami tradycyjnych baśni dotykających problemu wolności – opracowanie ich w formie scenek dramowych lub opowieści

- prezentacja i dyskusje dotyczące istoty usłyszanych historii.

- wspólnie analizujemy historię o trzech sitach Sokratesa – rozmawiamy o tym, w jakich codziennych sytuacjach warto zastosować narzędzia krytycznego myślenia.

- w małych grupach tworzymy plakaty dotyczące wolności.