KIM JESTEŚMY

NASZE OPOWIEŚCI

EDUKACJA

PROJEKTY

CO JESZCZE ROBIMY

KONTAKT

Pomysł, projekt graficzny i wykonanie strony: AWo awo@opowiescizwalizki.pl 

Poznawanie przeszłości przypomina patrzenie przez dziurkę od klucza. Najpierw budzi się w nas ciekawość, zmuszamy się do wysiłku,

by zobaczyć postaci zapisane na kartach historii, wszystkie nam podobne, choć widoczne w wąskiej perspektywie. Dostrzegamy pierwszo- i drugoplanowych bohaterów ubranych w nazwiska, miejsca urodzenia, zawody i daty. Mamy wrażenie, że poznaliśmy ludzi żyjących za zamkniętymi drzwiami przeszłości. Po chwili dociera do nas, że to jedynie okruch jej tajemnicy...
 

Podczas warsztatów, bazując na informacjach historycznych i etnograficznych oraz rycinach, obrazach i fotografiach z epoki stworzymy opowieść

o dawnych bohaterach codzienności. Będziemy kolorować, wycinać, budować. Zaglądniemy w zakamarki dawnych osad i miast. Odwiedzimy wiejskie chaty i mieszczańskie kamienice. Zajrzymy do zakładów rzemieślniczych i na  kupieckie kramy. Przywrócimy do życia gwar sąsiedzkich, wielokulturowych podwórek. Efektem naszej zabawy będą przestrzenne instalacje, do wnętrza których będzie można spojrzeć przez tytułową "dziurkę od klucza".

 

Metoda: 
Prowadząca w odpowiedniej skali i kontraście przygotowuje kopie rycin, obrazów, fotografii  historycznych odnoszących się do tematu warsztatu. Wspólnie

z uczestnikami omawia materiał ikonograficzny, nawiązuje do przeszłości (jak wyglądało życie codzienne bohaterów zajęć, jak wyglądało dawniej miasto/osada, czym zajmowali się dawni mieszkańcy miejscowości, jak wyglądały ich stroje, jak świętowali, kogo można było spotkać na ulicy etc.) Następnie uczestnicy z kopii materiału ikonograficznego oraz przygotowanych materiałów plastycznych (papier, karton, tkaniny, wstążki, materiały naturalne), wewnątrz pudełka, tworzą przestrzenny kolaż (place miejskie, uliczki, podwórza, wnętrza domów i zakładów rzemieślniczych, uroczystości i obrzędy, ważne wydarzenia historyczne etc.). Pudełko na koniec pracy zostaje zamknięte. Na powstałą scenę patrzymy przez "dziurkę od klucza". Pudełka zabieramy do domu bądź tworzymy instalację artystyczną. 

Prowadzenie:
Anna Woźniak – edukatorka historyczna, animatorka kultury, opowiadaczka, archeolożka. Warsztaty „Przez dziurkę od klucza” to jej autorski sposób na poznawanie przeszłości, polskiej kultury i tradycji. Po raz pierwszy swój pomysł zrealizowała wiosną 2013 r., w Willi Radogoszcz galerii etnograficznej, jako część wystawy stałej dotyczącej historii Grodziska Mazowieckiego od starożytności po XVIII w. Do tej pory warsztaty przeprowadziła m.in. podczas Splotów. Grodziskich Spotkań Kulturowych, w ramach projektu Muzeum na Kółkach w Grodzisku Maz. i Dukli (Muzeum Żydów Polskich POLIN), Spotkań Teatralnych InNowica, dukielskich Dni Kultury Żydowskiej. Pochodzi z Sanoka. Mieszka w Warszawie. Jako edukatorka historyczna i animatorka kultury pracuje w muzeach, przedszkolach, szkołach, urzędach, świetlicach środowiskowych, zakładach karnych.

 

Kontakt:

Anna Woźniak

awo@opowiescizwalizki.pl

tel. 501 310 115

 

Dla kogo?

Dla dzieci w wieku powyżej 6 lat, młodzieży, dorosłych, rodzin.

W grupach max. 30 osób

Czas trwania:
Około 2 h


Zapotrzebowanie:
Pomieszczenie wyposażone w stoły i krzesła


Cel:

- popularyzacja historii i tradycji lokalnych
- rozbudzanie kreatywności
- wzmocnienie tożsamości lokalnej
- edukacja historyczna
- edukacja plastyczna

- integracja rówieśnicza
- wzmocnienie więzi rodzinnych
- dobra zabawa