KIM JESTEŚMY

NASZE OPOWIEŚCI

EDUKACJA

PROJEKTY

CO JESZCZE ROBIMY

KONTAKT

Pomysł, projekt graficzny i wykonanie strony: AWo awo@opowiescizwalizki.pl 

PRZYCHODZI TYLKO, ABY ZNÓW ODEJŚĆ TAGORE/BUTOH

100. ROCZNICA URODZIN

KALMANA SEGALA

KHAM - ZNACZY SŁOŃCE. DZIECIĘCE ROZMÓWKI ROMSKO-POLSKIE

LATO W CIENIU TEATRU

Pozyskujemy dotacje. Koordynujemy  i realizujemy projekty artystyczne, edukacyjne i integracyjne. 

SPÓDNICA

ZE WSZYSTKICH

KWIATÓW ŚWIATA