KIM JESTEŚMY

NASZE OPOWIEŚCI

EDUKACJA

PROJEKTY

CO JESZCZE ROBIMY

KONTAKT

Pomysł, projekt graficzny i wykonanie strony: AWo awo@opowiescizwalizki.pl 

„O Bartku doktorze” to baśń polska, a może należałoby powiedzieć z terenów Polski, bo pewne wątki i obrazy, które się w niej pojawiają, znane są także

w opowieściach naszych mniejszości i sąsiadów. W formie baśni zawiera się bardzo poważne rozpoznanie o ludzkim losie, niemożności wkroczenia poza przeznaczenie. Opowieść, oprócz archaicznego źródła, zdaje się mieć także barokowe korzenie. Śmierć, która zrównuje stany, sprawiedliwa i realizująca wyższy porządek, przypomina właśnie charakterystyczne dla tej epoki wyobrażenia o życiu i śmierci. Dlatego baśni towarzyszyć będą pieśni zaduszne

o barokowej proweniencji. Historia traktuje o sprawach fundamentalnych ale okrasiliśmy ją dużą dawką humoru. 

 

Premiera:  Jarmark Jagielloński, Lublin, 2016 r. 

 

Występują:

Joanna Sarnecka- opowieści, śpiew

Anna Woźniak- opowieści, śpiew

Maciej Harna- lira korbowa, flety, śpiew

 

Czas trwania: 45 minut

 

Idealna dla dzieci ze starszych klas szkoły podstawowej. 

 

Spektakl wymaga kameralnej przestrzeni i dobrych warunków akustycznych.