KIM JESTEŚMY

SPEKTAKLE

WARSZTATY

PROJEKTY

KONTAKT

Pomysł, projekt graficzny i wykonanie strony: AWo awo@opowiescizwalizki.pl 

Opowieści z Walizki, sztuka opowiadania, storytelling, narracje z muzyką na żywo, bajki, baśnie,  legendy,  tradycja ustna , słuchanie historii, dziedzictwo żydowskie, opowieści z walizki. Anna Woźniak, Joanna Sarnecka
z Walizki - opowiadanie i słuchanie historii, dziedzictwo żydowskie, opowieści z walizki, storytelling, sztuka opowieści, warsztaty, edukacja
Opowieści z Walizki, sztuka opowiadania, storytelling, narracje z muzyką na żywo, bajki, baśnie,  legendy,  tradycja ustna , słuchanie historii, dziedzictwo żydowskie, opowieści z walizki. Anna Woźniak, Joanna Sarnecka
Opowieści z Walizki, sztuka opowiadania, storytelling, narracje z muzyką na żywo, bajki, baśnie,  legendy,  tradycja ustna , słuchanie historii, dziedzictwo żydowskie, opowieści z walizki. Anna Woźniak, Joanna Sarnecka

AKTUALNOŚCI

MAŁE HISTORIE O WAŻNYCH SPRAWACH – OPOWIEŚCI, KTÓRE POMAGAJĄ DOROSNĄĆ. WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW 

Storytelling – sztuka opowieści to znakomite narzędzie do pracy z dziećmi i młodzieżą. Pomaga im łatwiej adaptować się do nowych sytuacji, lepiej rozumieć i akceptować doświadczenia życiowe, także związane z relacjami, budować poczucie własnej wartości, wspiera w dorastaniu przywołując archaiczny scenariusz inicjacyjny. Baśnie to także droga, po której dziecko bezpiecznie wchodzi w świat kultury i dziedzictwa. Tradycyjne opowieści rozwijają pamięć, wyobraźnię i kształtują twórcze postawy. 

 

DAWNO, DAWNO TEMU - MODUŁ PODSTAWOWY, 4 godziny pracy z przerwą
 
- czym jest tradycja ustna; opowieść jako rytuał
- baśń inicjacyjna – rytuał inicjacji w różnych kulturach, znaczenie i miejsce inicjacji w dzisiejszym świecie;
- symbole i archetypy w baśniach, język metafory jako sposób mówienia o rzeczach trudnych, nieoczywistych;
- budowanie relacji opowiadacz – uczestnik: zaufanie, kontakt, obecność; uczymy się nie tylko mówić, ale być z drugą osobą jako świadek historii; narzędzia performatywne w opowieściach indywidualnych i grupowych; 
- opowiadanie historii, twórcze pisanie jako skuteczne narzędzie twórczej pracy z młodzieżą.

 

Celem warsztatu jest wspólna pogłębiona refleksja nad znaczeniem baśni we współczesnym świecie, rozpoznanie i przyswojenie sobie schematów historii na bazie którym można tworzyć własne opowieści. Uczestnicy dowiedzą się też w jakich sytuacjach w życiu dziecka i młodego człowieka baśń może być pomocna, jak dyskretnie towarzyszyć w trudnych doświadczeniach i wspierać korzystając z tego tradycyjnego źródła. Poznamy również specyfikę tradycji ustnej i stosowanych przez nią narzędzi mnemotechnicznych oraz metod przekazu. 

 

Moduł szkolenia kończy się otrzymaniem zaświadczenia.